Press "Enter" to skip to content

กู้บ้านอย่างไรให้พอเพียง

นับได้ว่ารากฐานชีวิตของคนไทยดำรงอยู่ได้ เพราะมีปรัชญา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง”

ก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่บางท่านอาจเข้าใจว่าใช้ได้แค่กับกลุ่มคนที่มีอาชีพเกษตรกรเท่านั้น นั่นแสดงว่าคุณอาจยังไม่เข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ดังนี้ครับ

คุณสมบัติของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง คือการเดินทางสายกลาง ได้แก่พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครับ โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจคือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

(ที่มา : ข้อมูลจากมูลนิธิชัยพัฒนา )

ทีนี้ แล้วถ้าเราอยากจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลือกซื้อบ้านสักหลังล่ะ จะทำอย่างไรดี รีฟินน์มีคำตอบให้ครับ

  1. เลือกบ้านอย่างไร บ้านตามปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัย คือหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่คนจำเป็นต้องมี บ้านมีหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า คอนโด ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านเดี่ยว เพราะถ้าจะให้เลือกจริงๆ คนเราก็อยากอยู่บ้านสบายๆ มีพื้นที่เดินเล่น มีที่จอดรถพร้อม นั่นก็คือบ้านเดี่ยวอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ถ้าคำว่าบ้านเป็นแค่ที่อยู่อาศัยแล้ว คอนโดก็สะดวกสบายพอที่จะอยู่ได้เพียงพอสำหรับ 1 ครอบครัวครับ มีห้องนอน ห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน สะดวกเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพารถส่วนตัว ลดภาระหนี้รถ สามารถมีเงินออมสำหรับอนาคตมากขึ้นครับ
  2. ราคาเท่าไหร่ ราคาที่จะซื้อขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะชำระหนี้ครับ ขึ้นกับว่ามีรายได้เท่าไหร่ บางคนบอกว่าซื้อบ้านให้เต็มความสามารถชำระหนี้ไปเลย นั่นคือจ่ายค่างวดบ้านไปเลยครึ่งหนึ่งของเงินเดือน แบบนี้ถือว่าไม่มีภูมิคุ้มกันครับ เพราะไม่มีเงินเหลือสำรองยามฉุกเฉิน และไม่เหลือเงินออมไว้ยามแก่ชราเลยครับ
  3. เป็นหนี้เท่าไหร่ การขอกู้ซื้อบ้าน ไม่จำเป็นต้องกู้เต็มจำนวนครับ เพราะสามารถใช้เงินสดส่วนหนึ่ง แล้วกู้อีกส่วนหนึ่งได้ ยิ่งดาวน์สูง จะยิ่งเหลือยอดที่จะกู้น้อย ทำให้ภาระหนี้น้อยลง ส่งผลให้เงินเหลือ นำไปออม หรือลงทุน หรือพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตครับ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง เท่ากับการไม่ประมาทกับชีวิต เพราะไม่มีใครรู้ว่าวันนี้มีงานทำ วันหน้าเราจะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่นี่ครับ
  4. รีไฟแนนซ์ เมื่อกู้ซื้อบ้าน การลดภาระหนี้บ้านลงบ้าง จะทำให้เงินเหลือๆ ไว้ยามเกษียณ ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ นั่นคือมีจำนวนผู้สูงอายุมาก มีจำนวนคนในวัยทำงานน้อยลง คนสูงอายุจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุด แม้ว่าจะมีลูกหลานเยอะ แต่การพึ่งพาตัวเองให้ได้สำคัญกว่า ภาระหนี้ที่น้อยทำให้มีเงินเหลือเก็บเยอะขึ้น รีไฟแนนซ์อย่าไปมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากครับ เพราะผลจากรีไฟแนนซ์จะช่วยให้เกิดการเก็บออม และนำเงินออมไปลงทุน ไว้เพื่อยามเกษียณได้ครับ

จึงเห็นได้ว่าทุกเรื่องในการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้หมดครับ อยากเห็นคนไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันเยอะๆครับ

แชร์บทความดีๆ ให้เพื่อนคุณ..

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *