Press "Enter" to skip to content

สร้างประวัติบุคคลดี เพื่อขอกู้ง่ายๆ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้น จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น เงินเดือน อาชีพ ภาระหนี้ปัจจุบัน ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ประวัติบุคคล เป็นต้น เพื่อคำนวณเป็นจำนวนคะแนน(สกอร์)ออกมา และกรรมการอนุมัติสินเชื่อจะใช้คะแนนสกอร์นี้มาใช้ช่วยในการตัดสินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยครับ

เมื่อพูดถึงประวัติบุคคล คนทั่วไปมักคิดว่าธนาคารใช้เพียงประวัติทางการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเท่านั้น

แต่ผู้ขอกู้อาจจะไม่ทราบว่า ธนาคารตรวจสอบประวัติบุคคลหลายรายการมากกว่านั้นครับ

  1. Black List หรือประวัติทางการเงินเสีย หรือบัญชีดำ คือข้อมูลการชำระหนี้ของบุคคล เช่นการชำระค่าบัตรเครดิต การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไม่นับรวมการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ หรือการชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารเรียกข้อมูลนี้จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบว่าผู้กู้เป็นบุคคลที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดหรือไม่ ถ้ามีจะเอาไปพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ

บางคนเข้าใจว่าประวัติบุคคลที่ใสสะอาดไม่มีหนี้เลยจะดี เพราะไม่มีภาระหนี้มาก่อน แต่เป็นความเข้าใจผิดครับ คนที่เคยมีหนี้และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีต่างหากครับ ที่ธนาคารชอบ ยิ่งคนที่ใช้บัตรเครดิตมานานแต่ไม่เคยมีประวัติการผิดชำระหนี้ยิ่งดีครับ

  1. CCI หรือประวัติบุคคลล้มละลาย ธนาคารเรียกข้อมูลนี้จากประวัติทางการเงิน หากมีชื่อติดในลิสต์บุคคลล้มละลาย ธนาคารจะปฏิเสธการให้สินเชื่อ เนื่องจากกฎหมายให้ไว้ว่าบุคคลล้มละลายห้ามทำนิติกรรม แต่เนื่องจากมีหลายครั้งที่ข้อมูลในธนาคารไม่อัพเดต ผู้ขอกู้ที่พ้นสภาพบุคคลล้มละลายจึงสามารถแจ้งเรื่องกับธนาคารได้ครับ
  2. White List ผู้ขอกู้สินเชื่อที่มีชื่อใน ระบบ White List ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารจะพิจารณาไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อให้ครับ
  3. AML List หรือประวัติการฟอกเงิน นับเป็นอีกหนึ่งประวัติบุคคลที่ธนาคารนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ เพื่อป้องกันธนาคารถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ดังนั้นหากผู้กู้มีรายชื่อใน AML List จะถูกธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อได้ครับ

แม้การสร้างประวัติบุคคลดีจะมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่อีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

ความสามารถการผ่อนชำระหนี้ดูจากรายได้และภาระหนี้สินปัจจุบัน  การจะทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ให้ดีขึ้นได้ ทำได้โดยการเพิ่มรายได้ หรือลดภาระหนี้สินลงครับ การรีไฟแนนซ์เป็นทางช่วยหนึ่งที่จะช่วยทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ดีขึ้น เพราะการรีไฟแนนซ์จะไปช่วยลดภาระการจ่ายหนี้ต่อเดือนลง แม้บางครั้งการรีไฟแนนซ์จะแลกมาซึ่งระยะเวลาผ่อนที่ยาวขึ้น แต่หากการกู้ครั้งนี้มีความสำคัญก็จำเป็นต้องแลกครับ

แชร์บทความดีๆ ให้เพื่อนคุณ..

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *