Press "Enter" to skip to content

Month: November 2016

วางแผนเกษียณ ด้วยการรีไฟแนนซ์

หากพูดเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านกับคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่หลายๆท่านมักจะเข้าใจและรู้ดีว่า เมื่อผ่อนบ้านไปครบ 3 ปี ผู้กู้จะสามารถขอลดดอกเบี้ยหรือทำรีไฟแนนซ์ได้ แต่ในกรณีพูดกับคนรุ่นใหญ่วัยเกษียณ คุณลุง คุณตา ท่านก็จะบอกว่าอะไร…

Leave a Comment

รีไฟแนนซ์อย่างไร ให้คุ้มสุดๆ

ด้วยการซื้อบ้านในปัจจุบันนี้ มักใช้วิธีการขอกู้สินเชื่อจากธนาคาร มากกว่าซื้อด้วยเงินสด และเมื่อผ่อนงวดครบ 3 ปี ก็จะนิยมทำการรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระการจ่ายหนี้ลง โดยมองเพียงการให้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า แต่รู้มั๊ยครับ ในการทำรีไฟแนนซ์จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆแฝงอยู่มากมายครับ…

Leave a Comment

สร้างประวัติบุคคลดี เพื่อขอกู้ง่ายๆ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้น จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น เงินเดือน อาชีพ ภาระหนี้ปัจจุบัน ภาระการเลี้ยงดูครอบครัว ประวัติบุคคล เป็นต้น เพื่อคำนวณเป็นจำนวนคะแนน(สกอร์)ออกมา…

Leave a Comment

ออมหุ้น ด้วยทุนจากรีไฟแนนซ์

“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” ปัจจุบันนี้คำนี้คงใช้ไม่ได้แล้ว เพราะสมัยเปลี่ยน อะไรๆก็เปลี่ยนไปหมด เดี๋ยวนี้การลงทุนในหุ้นเป็นอะไรที่ง่าย ตั้งแต่การหาความรู้ เงินทุน แม้แต่การเทรดหุ้นยังทำได้เองผ่านมือถือ ง่ายแสนง่าย…

1 Comment